Wie zijn we?

KUNST+

ATELIERS VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

KunST+ vzw is een atelier voor “anders” validen, volwassenen met een lichte à matige verstandelijke beperking.

KunST+ heeft als doel zijn participanten te ondersteunen in het vergroten van hun eigenwaarde door het accent te leggen op hun “kunst”  in plaats van op hun “anders” zijn.

KunST+ zal regelmatig tentoonstellingen of andere activiteiten organiseren om het werk van deze “buitengewone” kunstenaars in de kijker te plaatsen.

KUNST+ vzw wil niet pretenderen uniek te zijn maar wil wel afstappen van de klassieke ateliers. Zij zal niet zuiver academisch te werk gaan maar zal haar participanten door ervaringsgerichte kunstleraars  helpen hun talent te ontwikkelen. Er wordt gewerkt, gecreëerd  in een landschap van openheid en autonomie waar ieder individu gerespecteerd wordt voor wie hij is en zich verder kan ontplooien in zijn eigenheid. “Anders”validen hebben de gave om ongeremd creatief te zijn. 

Een groene hemel, een gestreepte kangoeroe, waarom ook niet. Dit maakt hun werk verassend en uitzonderlijk. Het overstijgt enerzijds de realiteit, anderzijds is ze juist zo realistisch dat het je niet onberoerd kan laten. Het opent een wereld vol intuïtieve verbeelding, met een andere manier van vertaling van beelden, van creativiteit. Als je werkt met “anders”validen kan je niet anders dan beroerd te worden door  hun openheid, hun frisse, open kijk op de wereld, zonder franjes, leugens en hypocrisie.

Doordat het atelier deel uitmaakt van het straatbeeld en niet verscholen ligt ergens in een achterbouw zijn  we zichtbaar  voor de voorbijgangers. Het atelier  nodigt als het ware de voorbijgangers uit om binnen te komen om met de kunstenaars de ervaringen te delen die zij opdoen door hun creativiteit de vrije hand te geven. Tentoonstellingen zullen georganiseerd worden waar de kunstenaars de mogelijkheid hebben hun werk tentoon te stellen.

KunST+ bestaat sinds januari 2011 en heeft ondertussen al een hele weg afgelegd. 30 participanten en 11 vrijwilligers komen wekelijks naar het atelier.

Ondertussen zijn we welbekend bij zowel de stad Antwerpen als bij vele voorzieningen en hebben we deelgenomen aan verschillende projecten in en rond Antwerpen.